; ;

Vår logga

                                                             

Den lagerkrans som utgör symbolen för Uppsala Akademiförvaltning bands i Uppsala år 1917. Den förärades Svenska Akademins ständige sekreterare, filosofie licentiaten Erik Axel Karlfeldt som filosofiska fakulteten beslutat ge doktorsgraden honoris causa vid promotionshögtidligheten den 31 oktober 1917. Idag finns den vackert åldrande lagerkransen på gården Sångs i Sjugare by.