; ;

Styrelse och VD

Uppsala Akademiförvaltning leds av en förvaltningsstyrelse utsedd av Uppsala universitets konsistorium i dess egenskap av Styrelse för stiftelser med anknuten förvaltning till Uppsala universitet.

Styrelsen består av:

  • Direktör Claes Östberg
  • Rector Magnificus Anders Hagfeldt, professor
  • Chefsjurist JK Ingrid Westin Wallinder
  • Ledamot Christer Svensson
  • Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
  • Akademiräntmästare och verkställande direktör: Kent Berg