; ;

Personal

Kent Berg Akademiräntmästare/Managing director 018 - 471 75 40 070 - 632 93 94
Maria Lif Ekonomichef /CFO 018 - 471 75 44 070 - 632 97 07
Eva Holmqvist (Askerås) Ekonomiadministratör /Financial administrator 018 - 471 75 49
Cathrine Andersson Ekonomiadministratör, kundreskontra/Financial administrator 018 - 471 75 45
Eva Lindberg IT-ansvarig, Leverantörsreskontra / IT-manager, Financial administrator 018-471 75 48 073-047 39 59
Malin Ekholm Receptionist, studentbostäder /Student apartments 018 - 471 75 42
Åsa Eriksson Ekonomiadministratör, hyresadministration /Rent administrator 018 - 471 75 31
Andrea von Polgar Jacobson Jurist / Legal counsel 018-471 75 46 070-519 11 55
Linn Forslund Jurist / Legal counsel 018-471 75 24 070-20 50 412
Torbjörn Axelsson Fastighetschef /Real estate manager 018 - 471 75 35 070 - 399 45 29
Gustaf Söder Fastighetsförvaltare/ Estate trustee 018 - 471 75 33 070 - 390 82 55
Mikael Rynefeldt Fastighetsförvaltare/ Estate trustee 018 - 471 75 36 070 - 581 91 10
Johan Jansson Fastighetsförvaltare/ Estate trustee 018 - 471 75 38 072 - 219 04 50
Anna Hedman Fastighetsförvaltare/ Estate trustee 018 - 471 75 34 070 - 389 55 80
Karl Lagergren Fastighetsförvaltare / Estate trustee 018 - 471 75 37 070 - 256 89 92
Curt Malmenstedt Jordbrukschef/ Agricultural manager 018 - 471 75 10 070 - 346 00 12
Kerstin Karlsson Jordbruksförvaltare, exploatering, försäljning av fastigheter/ Agricultural trustee 018 - 471 75 13 070 - 540 15 95
Cecilia Schiöler Jordbruksförvaltare, byggnation och underhåll/ Agricultural trustee 018 - 471 75 12 070 - 695 30 10
Anders Hartman Jordbruksförvaltare Konsult / Agricultural trustee Consultant 018 - 471 75 11 0703 - 98 78 96
Christoffer Nessvi Jordbruksförvaltare / Agricultural trustee 018 - 471 75 15 0768 - 12 16 53
Anders Söderström Skogschef/Forest manager 018 - 471 75 20 070 - 340 17 84
Lars Andersson Akademiskogsvaktare, distrikt öst. /Forester east district 018 - 471 75 21 0702 - 46 59 81
Petter Nyberg Akademiskogsvaktare, distrikt väst /Forester west district 018 - 471 75 29 0705 - 20 33 16
Göran Sandberg Akademiskogsvaktare, distrikt mitt. /Forester center district 018 - 471 75 23 070 - 545 91 10
Håkan Hellström Planerare /Planner 018 - 471 75 25 070 - 228 59 65