; ;

Information kring Coronaviruset

Viktig information

Vi tar smittspridningen av coronaviruset på stort allvar. Vi är måna om våra samarbetspartners, våra medarbetares och hyresgästers hälsa, samtidigt som vi självklart gör allt vi kan för att hålla samma höga servicenivå som vanligt. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har därför vidtagit följande åtgärder som berör dig som kund. 

Medarbetare med risk för smitta arbetar hemifrån 

Medarbetare som befunnit sig i ett högriskområde, upplever symptom, har en närstående som är sjuk eller själv är inkluderad i riskgruppen arbetar varken ute hos kund eller på vårt kontor. Den som har möjlighet och mår bra arbetar hemifrån och är tillgänglig för dig genom digitala möten. 

Vi säkerställer att det inte finns risk för smittspridning innan arbete hos kund

Medarbetare som utför arbete hemma hos boende säkerställer innan arbetet utförs att dessa inte har befunnit sig i ett högriskområde eller uppvisar symptom. Vi är extra försiktiga med kunder som är i riskgruppen –  hos dessa utför vi endast arbete av extremt akut karaktär. I övriga fall planerar vi in arbetet längre fram. 

Vi kan mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som vi genomfört ha längre ledtider än normalt för vårt arbete.