; ;
Hero_stad_3.jpg

Finansavdelningen

Akademiförvaltningens finansavdelning ansvarar för ca 44% av den förvaltade förmögenheten, eller 4,8 miljarder kr. Investeringarna sker i svenska och utländska aktier samt i obligationer. Riktlinjerna för förvaltningen säger att kapitalets värde skall behållas i reala termer.

Samtidigt finns ett starkt behov av direktavkastning till följd av bestämmelserna i de flesta av de fonder som förvaltas. Detta leder ofta till komplicerade avväganden och till att placeringar i tillväxtaktier bara kan göras i mindre omfattning. Det har emellertid inte hindrat att avdelningen kunnat prestera en god tillväxt av både marknadsvärde och resultat under en lång följd av år.

Den direkta placeringsverksamheten hanteras av Akademiinvest AB som ägs gemensamt av Uppsala Akademiförvaltning, Svenska Akademien och Kungliga Historie- Vitterhets och Antikvitetsakademien.