; ;
Fyristorg 6.jpg

Om oss

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. 

Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen
.