; ;

Stadsfastigheter

Fastighetsavdelningen ansvarar för ca 200.000 kvadratmeter varav 33% är bostäder, företrädesvis i centrala och attraktiva lägen i Uppsala.

Jordbruksförvaltning

Vi bedriver en modern jordbruksförvaltning där vi vill ge förutsättningar för våra gårdar att ligga i framkant i utvecklingen.

Skogsförvaltning

Vi brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer.

Skandalhuset


50 nya lägenheter på Uppsalas bästa adress

Vi har byggt 50 lägenheter på en av Uppsalas mest attraktiva adresser, S:t Olofsgatan 10. Här har vi skapat moderna hyreslägenheter, där stora sällskapsytor tillsammans med den höga takhöjden utgör ett attraktivt alternativ till den nyproduktion av bostäder som sker i Uppsala.

Läs mer

Case


Hållbar förvaltning genom fem sekel

För Uppsala Akademiförvaltning är långsiktighet och hållbar förvaltning grunden till hela vårt uppdrag och existens. Vi har ett uppdrag gentemot de donatorer som över fem sekel donerat kapital, skog, gårdar, stadsfastigheter och mark till förmån för Uppsala universitets fortlevnad och framtid.

Läs mer

Om Uppsala Akademiförvaltning

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Akademiförvaltningen räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

  • Logga in

Här kan du som är registrerad i vår bostadskö logga in och se aktuell information om våra bostadsprojekt samt vilka bostäder som finns tillgängliga just nu.

  • Felanmälan

Här kan du som hyr någon av våra privata och kommersiella lokaler logga in och anmäla något som du behöver få fixat. Är det ett akutärende var vänlig ring 018- 14 30 20.